Out of court settlement

Out-of-Court Settlement of Disputes

We have never had any dispute with a client, we are proud of that, and we do not intend to change that.

Nevertheless, Section 14 of Act No. 634/1992 Sb., Consumer Protection Act, as amended, requires us to inform our clients that are consumers about an option to settle disputes arising out of a legal services agreement between the attorney and a consumer out of court. The body having subject-matter jurisdiction in out-of-court settlement of consumer disputes is the Czech Bar Association, whose website can be found at www.cak.cz.

Mimosoudní řešení sporů

Nikdy se nám nestalo, že bychom s klientem vedli jakýkoli spor, na to jsme hrdí a nemáme v úmyslu to měnit.

Nicméně máme povinnost v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informovat své klienty, kteří jsou spotřebiteli, o možnosti mimosoudního řešení sporů vzešlých mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz.